www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZˇD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŠWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŠCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŠMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŠCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

PRZETARGI

 

  

 

SPN.271.1.2018                                           Narol, dn. 5.12.2018 r.    

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

   Dyrektor  Szkoły  Podstawowej im. Św. Brata  Alberta w Narolu działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2007r. Nr 223, poz.1655) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Dostawę   artykułów  spożywczych do  stołówki  szkolnej przy  Szkole  Podstawowej w Narolu w  2019 roku” zostały wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:

 

Do  grupy asortymentowej I - Produkty  mleczarskie

 

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA

Ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Oferta spełnia wymogi SIWZ.

 

I .Firmy, które złożyły oferty:

 

1. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA

ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja - 100 pkt

 

2. POLADEX L.Zaborniak, M.Zaborniak Spółka Jawna

Ul. Szopena 53F, 37-600 Lubaczów

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 99,4  pkt

 

3. ALMAX-Dystrybucja Sp. z o.o.

Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 98,6 pkt.

 

 II. Oferty  odrzucone:  brak

 III. Wykonawcy wykluczeni: brak

 IV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia  14.12.2018 r.

 

 Do  grupy asortymentowej II -  Mięso, produkty mięsne i wędliny

 

PHU OLIMPEK Sp. z o.o. ul. Ciasna 12, 35-232 Rzeszów

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Oferta spełnia wymogi SIWZ.

 

 

I .Firmy, które złożyły oferty:

 

1. PHU OLIMPEK Sp. z o.o. ul. Ciasna 12, 35-232 Rzeszów

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 100  pkt.

2. Zakład Mięsny Wasąg sp.j. Hedwiżyn 118,  23-400 Biłgoraj

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 98  pkt.

 

II. Oferty  odrzucone:  brak

III. Wykonawcy wykluczeni: brak

IV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia   14.12.2018 r.

 

Do grupy asortymentowej  III – Różne produkty spożywcze

 

ALMAX-Dystrybucja Sp. z o.o.

Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Oferta spełnia wymogi SIWZ.

 I. Firmy, które złożyły oferty:

 1. ALMAX-Dystrybucja Sp. z o.o.

Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja - 100 pkt.

 

2. POLADEX L.Zaborniak, M.Zaborniak Spółka Jawna

Ul. Szopena 53F, 37-600 Lubaczów

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 94 pkt.

 

II. Oferty  odrzucone:  brak

III. Wykonawcy wykluczeni: brak

IV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia   14.12.2018 r.

 

Do grupy asortymentowej IV – Produkty głęboko mrożone i ryby

 

Firma  Handlowo-Usługowa „DELFIN” Sp. Jawna Michniak

Ul. Rolnicza 18, 22-600 Tomaszów Lubelski

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Oferta spełnia wymogi SIWZ.

I.   Firmy, które złożyły oferty:

 

1.  Firma  Handlowo-Usługowa „DELFIN” Sp. Jawna Michniak,  

      ul. Rolnicza 18, 22-600 Tomaszów Lubelskiski

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 100  pkt

 

2. WIDAN Polska Sp. z o.o.  Spółka komandytowa

Ul. Jasińskiego 56b , 37-700 Przemyśl

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja - 99 pkt.

 

II. Oferty  odrzucone:  brak

III. Wykonawcy wykluczeni: brak

IV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia   14.12.2018 r.

 

  Do grupy asortymentowej V –  Różne produkty spożywcze- Pieczywo, świeże  wyroby    piekarskie i ciastkarskie, produkty z ziarna i skrobi.

 

Sklep Spożywczo-Przemysłowy „BASTEK” Sylwia Steczkiewicz,

ul. Warszawska 6, 37-610 Narol

Jedyna firma, która złożyła ofertę. Oferta spełnia wymogi SIWZ.

 

 I .Firmy, które złożyły oferty:

1.Sklep Spożywczo-Przemysłowy „BASTEK” Sylwia Steczkiewicz

ul. Warszawska 6, 37-610 Narol

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja - 100 pkt.

 

 II. Oferty  odrzucone:  brak

 III. Wykonawcy wykluczeni: brak

 IV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia   14.12.2018 r.

 

Do grupy asortymentowej VI- Wyroby garmażeryjne

  ZGH ALICJA

  Ul. Hrubieszowska 54B, 22-100 Chełm

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Oferta spełnia wymogi SIWZ

 

I. Firmy, które złożyły oferty:

 

1. ZGH ALICJA, ul. Hrubieszowska 54B, 22-100 Chełm

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 100  pkt.

 

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lucyna Gołębiowska

Ul.  Radzyńska 5, 20-850 Lublin

 

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 95  pkt.

 

 

II. Oferty  odrzucone:  brak

III. Wykonawcy wykluczeni: brak

 IV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia   14.12.2018 r.

 

Do grupy asortymentowej VII – Owoce, warzywa i produkty owocowo-warzywne i jaja.

P.P.U.H. „WESELAK” Witold Weselak

ul. Mickiewicza 105, 37-600 Lubaczów

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Oferta spełnia wymogi SIWZ.

 

I. Firmy, które złożyły oferty:

 

1.P.P.U.H. „WESELAK” Witold Weselak

ul. Mickiewicza 105, 37-600 Lubaczów

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 100  pkt.

 

2. BET-STAR Hurtownia  Owoców i Warzyw Import – Eksport

Beata Stemerowicz,  37-600 Lubaczów ul. A.Mickiewicza 99A

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 98 pkt.

 

3. HURT-DETAL Aneta Bik

37-700 Przemyśl ul. Zamoyskiego 20

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 75 pkt.

 

 

II. Oferty  odrzucone:  brak

III. Wykonawcy wykluczeni: brak

IV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia 14.12.2018r .

                                              

 

 

  STYPENDIAAA

NAUKOWEE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŠWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

 

kolekcja modeli Pana Dyrektora

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urz‘d Miasta i Gminy Narol     Nadlenictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Owiaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

© Copyright 2019  SP Narol. All rights reserved.