www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTWAOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA

TEATRZYK "ALBERCIK"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

STYPENDIA IM. POSŁA ZUCHOWSKIEGO

 

Regulamin

przyznawania stypendium im. Posła Jędrzeja Zuchowskiego

w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

 

I.   Cel przyznawania stypendium

 

1.     Stypendium ma na celu:

      - zaszczepienie chęci i ciągu do systematycznej nauki

- potrzebę zdrowej rywalizacji

- poczucie duchowego związku ze swoją szkoła w Narolu w przyszłości

- uczuciowe związanie z naszą ziemią narolską.

 

II.  Założenia ogólne

 

1. Stypendium przyznawane jest na zakończenie roku szkolnego dla ucznia i uczennicy uzyskujących najwyższe oceny w klasach IV, V, VI.

2. Wysokość stypendium wynosi 100 zł

 

III.  Zasady przyznawania stypendium

 

1.   Uczeń ubiegający się o stypendium na zakończenie roku szkolnego uzyskał najwyższą średnią ocen z wszystkich przedmiotów ( po 2 uczniów i dwie uczennice z każdego poziomu klas IV – VI).

2.  W przypadku jednakowej średniej o przyznaniu stypendium decyduje średnia ocen wyższa uzyskana w roku poprzednim.

  

IV.  Tryb przyznawania stypendium

 

1. Stypendium przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawców klas.     

2. Decyzje w sprawie przyznania stypendium podejmuje dyrektor szkoły.

3. Dyrektor szkoły wręcza dyplomy na apelu na zakończenie roku szkolnego.

4. Dyrektor Banku Spółdzielczego w Narolu wręcza książeczki bankowe wraz z wkładem pieniężnym.

 


 

Wykaz uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, którzy otrzymali stypendium im. Posła Jędrzeja Zuchowskiego na zakończenie I semestru roku szkolnego 2019/2020

 1. Lasota Karolina  kl. IV a              -              śr. ocen 4,71

 2. Ziejewski Kacper kl. IV a             -              śr. ocen 4,73

 3. Gałka Natalia kl. IV b                   -              śr. ocen 4,88

 4. Gałka Patrycja kl. IV b                 -              śr. ocen 4,91

 5. Kraczowska Kinga V a                 -              śr. ocen 4,80

 6. Lasota Wiktoria kl. VI a               -              śr. ocen 4,81

 7. Michna Joanna kl. VI b                 -              śr. ocen 4,68

 8. Szularz Aleksandra kl. VI b         -              śr. ocen 5,04

 9. Urbańczyk Julita kl. VI b              -              śr. ocen 4,93

 10. Gaczoł Kordian kl. VI c                 -              śr. ocen 4,81

 11. Karaś Antonina kl. VI c                -              śr. ocen 4,82

 12. Kogut Martyna kl. VI c                 -              śr. ocen 4,84

 13. Mulak Bartosz kl. VI c                  -              śr. ocen 5,01

 14. Kułakowska Monika kl. VII a        -              śr. ocen 4,16

 15. Kudyba Gabriela kl. VIII a            -              śr. ocen 4,50

 16. Stankiewicz Aleksandra kl. VIII a -             śr. ocen 4,90

 17. Żołądek Aleksandra kl. VIII a        -             śr. ocen 4,80

 18. Małka Gabriela kl. VIII b                -             śr. ocen 4,80

 19. Wiciejowski Piotr kl. VIII b            -             śr. ocen 4,44

 20. Wojtowicz Julia kl. VIII b               -             śr. ocen 4,33

 


 

Wykaz uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, którzy otrzymali stypendium im. Posła Jędrzeja Zuchowskiego na zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 1. Chmielowiec Magda

 2. Kielemnik Oliwia

 3. Nowicka Oliwia

 4. Piątek Julia

 5. Słoniec Aleksandra

 6. Słoniec Amelia

 7. Świetojańska Julia

 8. Kuśmirczak Amelia

 9. Konopka Wiktoria

 10. Kułakowska Monika

 11. Lasota Wiktoria

 12. Niedużak Patrycja

 13. Harasymowicz Amelia

 14. Beń Patrycja

 15. Kowalczuk Julia

 16. Marek Martyna

 17. Brzyski Damian

 18. Gmiterek Kacper

 19. Ważny Albert

 20. Wąchała Mateusz

 21. Wolańczyk Szymon

 22. Gmiterek Bartłomiej

 23. Eisenbardt Tobiasz

 24. Nowicki Szymon.


 

Wykaz uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, którzy otrzymali stypendium im. Posła Jędrzeja Zuchowskiego na zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 1. Korda Patrycja kl. IV

 2. Przednowek Emilia kl. IV

 3. Wolańczyk Jakub kl. IV

 4. Guraluk Bartłomiej kl. IV

 5. Żołądek Aleksandra kl. V

 6. Stankiewicz Aleksandra kl. V

 7. Wiciejowski Piotr kl. V

 8. Żukowicz Damian kl. V

 9. Banaś Aleksandra kl. VI

 10. Szularz Zuzanna kl. VI

 11. Marynicz Wojciech kl. VI

 12. Kucybała Łukasz kl. VI


 

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu  informuje, że na  posiedzeniu  Rady  Pedagogicznej  w  dniu  20 czerwca 2016r.  zostali wytypowani  do otrzymania  stypendium im. Posła Jędrzeja Zuchowskiego następujący uczniowie :

 

 

 1. Żołądek Aleksandra kl. IV          -           śr. ocen 5,58
 2. Małka Gabriela kl. IV                -            śr. ocen 5,25                
 3. Mączka Przemysław kl. IV         -            śr. ocen 5,0
 4. Pawelec Maksymilian kl. IV        -           śr. ocen 5,0
 5. Aleksandra Banaś kl. V              -           śr. ocen 5,33
 6. Zuzann Szularz kl. V                  -           śr. ocen 5,42
 7. Wojciech Marynicz kl. V             -           śr. ocen 5,25
 8. Łukasz Kucybała kl. V               -            śr. ocen 4,75
 9. Marta Nisztuk  kl. VI                 -            śr. ocen 5,67
 10. Julia Krawczyk kl. VI                 -            śr. ocen 5,25
 11. Sebastian Zarębski kl. VI           -            śr. ocen 5,17
 12. Łazar Oskar kl. VI                     -            śr. ocen 4,83

 

 

Dyrektor Szkoły

 


 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

© Copyright 2019  SP Narol. All rights reserved.