www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

 21.11.2012 - Dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III !

      W okresie od 3 listopada 2012 roku do 28 czerwca 2013 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczą w realizacji projektu "Indywidualne nauczanie szansą na rozwój dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych w Gminie Narol". Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego systemu nauczania uczniów poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości psychofizycznych tych uczniów. W ramach tego projektu nasza szkoła została doposażona w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane są podczas prowadzonych zajęć. Łącznie w projekcie uczestniczy 92 uczniów. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w dziewięciu grupach przez nauczycieli naszej szkoły. Mają one na celu: zmniejszenie trudności z czytaniem i pisaniem, zmniejszenie trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, rozwój uzdolnień w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz korygowanie wad postawy poprzez gimnastykę korekcyjną. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX, działanie: 9.1 poddziałanie 9.1.2. Mamy nadzieję, że uczestnictwo uczniów w tych zajęciach będzie wspaniałą zabawą edukacyjną, która przyniesie oczekiwane efekty.

 

.Powrót  

 Zdjęcia w galerii Foto

 

 

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM. POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

OFERTA EDUKACYJNA

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŒWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE