www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

STYPENDIA NAUKOWE

 

Regulamin

przyznawania stypendium naukowego w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

 

I.  Cel i charakter stypendium

  1. Stypendium dla najzdolniejszych uczniów stanowi formę pomocy materialnej.

  2. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi.

  3. Stypendium ma na celu mobilizowanie ucznia do rozwijania uzdolnień i zainteresowań w dziedzinie nauki.

 

II.  Założenia ogólne

 

1.    Stypendium  przyznawane jest semestralnie za osiągnięcia  w danym roku szkolnym.

2.     Wysokość stypendium wynosi 100.- zł w I i 100.- zł w II semestrze.

3.     Stypendium może otrzymać:

a)     Uczeń kl. IV – na zakończenie II semestru

b)     Uczeń kl. V-VI – na zakończenie I i II semestru.

 

III. Zasady przyznawania stypendium

 

Uczeń ubiegający się o stypendium naukowe:

1.     Na zakończenie semestru w danym roku szkolnym uzyskał  średnią ocen większą niż 5,0 ( wśród ocen z poszczególnych przedmiotów nie może być oceny dostatecznej) oraz wzorową ocenę z zachowania.

2.   Jest laureatem bądź finalistą konkursów olimpiad na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym.

3. Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz biorąc udział w akademiach okolicznościowych i innych imprezach.

4. Prezentuje swoje osiągnięcia na terenie szkoły i jest zaangażowany w działalność pozalekcyjną.

 

IV. Tryb przyznawania stypendium

 

1.     Wniosek pisemny o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy.

2.    Wniosek składany jest na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej kończącym dany semestr.

3.     Decyzję w sprawie przyznawania stypendium  podejmuje dyrektor szkoły.

 

V. Tryb cofnięcia przyznanego stypendium.

 

1.  Decyzje o cofnięciu przyznanego stypendium naukowego podejmuje dyrektor szkoły w następujących przypadkach:

a)  osiągnięcia przez ucznia słabych wyników w nauce na koniec danego semestru,

b)    rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia,

c)    nagannej postawy moralno-etycznej ucznia.

 

 

Lista uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, którzy  otrzymali  stypendium  naukowe na zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 

1.     Dominik Aleksandra

2.     Lasota Martyna

3.     Lasota Wiktoria

4.     Steczkiewicz Gabriela

5.     Mazurek Hubert

6.     Michna Joanna

7.     Szularz Aleksandra

8.     Urbańczyk Julita

9.     Beń Patrycja

10.  Karaś Antonina

11.  Kogut Martyna

12.  Kowalczuk Julia

13.  Mulak Bartosz

14.  Bundyra Roksana

15.  Lasota Dominik

16.  Niegardowska Aleksandra

17.  Ważny Albert

18.  Wolańczyk Szymon

19.  Korda Patrycja

20.  Wolańczyk Jakub

21.  Kudyba Gabriela

22.  Nowak Kornelia

23.  Stankiewicz Agata

24.  Żołądek Aleksandra

25.  Małka Gabriela

26.  Wojtowicz Julia

27.  Żukowicz Damian

28.  Szularz Zuzanna

 

 

 

 

          


 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

                              © Copyright 2006  SP Narol. All rights reserved.