www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

STYPENDIA SPORTOWE

 

 

REGULAMIN

przyznawania stypendiów sportowych

w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

 

      I. Cel i charakter stypendium.

 

1.   Stypendium jest formą nagrody dla najlepszych sportowców.

2.   Celem stypendiów przyznawanych najlepszym sportowcom ma być motywacja do wytężonej pracy oraz osiągania dzięki niej coraz lepszych wyników.

 

II. Założenia ogólne.

 

1.   Stypendia przyznaje się na czas określony – jeden semestr szkolny za osiągnięcia ucznia w tym semestrze.

2.   Stypendium w wysokości 100.- zł wypłacane jest jednorazowo na zakończenie danego semestru.

3.   Stypendia fundowane są przez dyrektora szkoły.

 

III. Uczniowie mogący ubiegać się o stypendium

 

1.   Stypendium może być przyznane uczniom osiągającym wysokie wyniki sportowe.

2.   Osiągającym dobre wyniki w nauce.

3.   Posiadającym ocenę co najmniej dobrą ze sprawowania.

4.   Stypendium może otrzymać uczeń klasy IV na zakończenie II semestru oraz uczeń klasy V i VI na zakończenie I i II semestru.

 

IV. Tryb przyznawania stypendium.

 

1.     Wniosek o przyznanie stypendium składa nauczyciel wychowania fizycznego.

2.     Wniosek składany jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej dany semestr.

3.     Ostateczną decyzję w sprawie przyznawania stypendium podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z członkami Komisji Stypendialnej.

 

V. Tryb cofnięcia przyznawanego stypendium.

 

1.   W razie ujawnienia przypadków rażąco nieodpowiedzialnego zachowania, znacznego pogorszenia wyników w nauce i sporcie, nieusprawiedliwionych nieobecności na zawodach do czasu wręczenia stypendium dyrektor szkoły na wniosek Komisji stypendialnej może cofnąć decyzje o jego wypłacie.

2.   Podjęta decyzja o cofnięciu stypendium jest ostateczna i nieodwołalna.

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, którzy otrzymali stypendium sportowe na zakończenie roku szkolnego 2016/2017

1.     Borkowski Patryk

2.     Gmiterek Paweł

3.     Knap Karol

4.     Chapko Paweł

5.     Kopciuch Kamil

6.     Marynicz Wojciech

7.     Szczepaniuk Dawid

8.     Gmiterek Patryk

9.     Guraluk Bartłomiej

10.  Bundyra Maksymilian

11.  Stemerowicz Kacper

12.  Knap Brajan

13.  Świętojańska Julia

14.  Chmielowiec Magda

15.  Ważna Gabriela

16.  Saran Maja

17.  Nisztuk Dominika

18.  Skiba Aleksandra

19.  Wróbel Wiktoria

20.  Gmiterek Kamila

 

 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, którzy otrzymali stypendium sportowe na zakończenie I semestru roku szkolnego 2016/2017

 

1.     Gmiterek Paweł

2.     Stupak Przemysław

3.     Borkowski Patryk

4.     Przednowek Karol

5.     Knap Karol

6.     Chapko Paweł

7.     Kopciuch Kamil

8.     Marynicz Wojciech

9.     Kucybała Łukasz

10.  Szczepaniuk Dawid

11.  Świętojańska Julia

12.  Chmielowiec Magda

13.  Ważna Gabriela

14.  Saran Maja

15.  Nisztuk Dominika

16.  Chanas Julia

17.  Skiba Aleksandra

18.  Nowicka Oliwia

19.  Dobrucka Katarzyna

20.  Gębala Karolina

21.  Wróbel Wiktoria

22.  Hass Amelia

23.  Marek Oliwia

24.  Byra Klaudia

25.  Dziuraniuk Klaudia

 

 

 

          


 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

                              © Copyright 2006  SP Narol. All rights reserved.