www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

REGULAMIN ŚWIETLICY

 

1.     Ze świetlicy szkolnej może korzystać każdy uczeń naszej szkoły.

2.     Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek uczęszczania do świetlicy szkolnej po zakończonych zajęciach dydaktycznych.

3.     Wszyscy uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłosić się do wychowawcy świetlicy natychmiast po skończonych zajęciach dydaktycznych.

4.     Wychowawcy świetlicy prowadzą dziennik, w którym notowane są nieobecności uczniów.

5.     Uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć świetlicowych tylko w formie pisemnej przez rodziców.

6.     Wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających od chwili ich zgłoszenia po zajęciach dydaktycznych do chwili przekazania ich opiekunów autobusu szkolnego.

7.     Wychowawca świetlicy ma obowiązek powiadomić dyrektora szkoły o problemach zdrowotnych w czasie zajęć świetlicowych lub o nagminnie powtarzających się nieobecnościach uczniów.

8. O złym zachowaniu uczniów dojeżdżających wychowawcy świetlicy powiadamiają wychowawcę klasy.

9.     Wychowawcy świetlicy szkolnej podczas zajęć mają obowiązek prowadzić zajęcia z zakresu wychowania komunikacyjnego.

10. Uczniowie przebywający w świetlicy są ściśle zobowiązani do dostosowania się do regulaminu świetlicy i poleceń wychowawcy świetlicy.

11. Uczniowie są ściśle zobowiązani do poszanowania mienia szklonego, a w czasie zajęć świetlicowych mienia świetlicowego.

12. Po zakończonych zajęciach uczniowie zobowiązani są do pozostawiania po sobie porządku .

13. Każde wyjście ze świetlicy należy zgłosić wychowawcy świetlicy.

14. Czas pracy świetlicy szkolnej jest uzależniony od organizacji czasu pracy szkoły.

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

                              © Copyright 2006  SP Narol. All rights reserved.