www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTWAOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

Wrzesień 2020 - Projekt edukacyjny ALWAYS GO FORWARD!

  Na początku września rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację trzeciego już projektu w ramach Programu English Teaching ALWAYS GO FORWARD. Projekt, który będzie trwał do czerwca 2021 roku jest realizowany w ramach Ambasadorskiej Ścieżki Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Na wsparcie jego realizacji otrzymaliśmy grant w wysokości 10 000 złotych. Odbiorcą bezpośrednim projektu jest głównie grupa 15 uczniów klas siódmych, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie i pragną rozwijać swoje umiejętności językowe poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego. Jest to nie tylko grupa uczniów aktywnych, zdolnych i chętnych do nauki , ale też i takich, którzy potrzebują większego wsparcia i motywacji do nauki języka angielskiego. Projekt ma na celu promocję nauki języka angielskiego w naszej szkole i wśród lokalnej społeczności. W wyniku jego realizacji oczekiwane są takie rezultaty: rozwinięcie umiejętności interpersonalnych u uczniów, szczególnie wyjście ze strefy komfortu i zwiększenie pewności siebie, pozytywne myślenie, wiara we własne możliwości - wewnętrznej siły, która nie pozwala się poddać w obliczu trudności, a dążyć do celu, wzrost motywacji do nauki języka u uczniów, podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji w języku angielskim i zauważenie realnych korzyści płynących z nauki języków, wzrost kreatywności i odpowiedzialności za własny progres, osiąganie sukcesów w organizowanych w szkole konkursach, próbnych egzaminach i codziennych szkolnych wyzwaniach. Projekt ALWAYS GO FORWARD zapewnia dzieciom i młodzieży kontakt z "żywym" językiem angielskim i kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji komunikatywnej w nauce języka angielskiego, w tym promocję walorów kulturowych i przyrodniczych naszego kraju. Uczestnicy projektu będą uczestniczyć w różnorodnych aktywnościach językowych, które mają na celu praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych. Najważniejszym celem projektu jest wykształcenie wśród jego uczestników przekonania, że będąc Polakami, znając języki obce, mając ogrom wiedzy i umiejętności oraz kultywując wartości ponadczasowe są równoprawnymi obywatelami świata i tylko 'Sky is the limit'. Działania zaplanowane w ramach projektu:
Organizacja Dnia Języków Obcych w szkole w formie zdalnej.
Całoroczne zajęcia językowe rozwijająco-wyrównawcze dla uczestników projektu z wykorzystaniem TIK (poznanych aplikacji i platform), konwersacji, metody CLIL- zintegrowanego kształcenia przedmiotowo- językowego, realizowane w formie zdalnej lub stacjonarnie.
Zajęcia online z native speakerem z USA w ramach Programu Razem dla Nauczycieli Fundacji Girls Future Ready (kontynuacja współpracy)w celu doskonalenia umiejętności komunikacyjnych uczniów i przełamania bariery językowej w kontakcie z młodymi mentorami z USA.
Spotkania online z gośćmi specjalnymi - studentami wolontariuszami z Włoch i Hiszpanii, którzy znają język angielski i mają już doświadczenie w pracy z polskimi uczniami.
Wyjazd do kina i teatru.
Biwak językowy i spotkania integracyjne z rówieśnikami z zaprzyjaźnionych szkół w gminie.
Udział uczniów w konkursach językowych umożliwiających praktyczne wykorzystanie wiedzy - konkurs wojewódzki i The Big Challenge.
Organizacja Gminnego Konkursu Języka Angielskiego dla klas I-VIII.
Promocja czytelnictwa przy wykorzystaniu wzbogaconych zasobów biblioteczki językowej przez American School of Warsaw.
Przedstawienie w języku angielskim na zakończenie i podsumowanie projektu.
Promocja projektu i Programu English Teaching.
Skuteczność i powodzenie niektórych zaplanowanych działań projektowych jest uzależniona od rozwoju pandemii w naszym regionie i kraju.
Koordynatorem projektu jest Pani Krystyna Gaczoł.

 

Powrót.  

 Zdjęcia w galerii Foto

 

 

 

  STYPENDIA

NAUKOWEWE

SPORTOWE

IM. POSŁA
ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

OFERTA EDUKACYJNA

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE