www.spnarol.pl

 
 

NIECH ŻYJE WOLNA I NIEPODLEGŁA POLSKA     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŒŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŒŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŒŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŒŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

19.06.2019 - Zakończenie roku szkolnego 2018/2019!

  Uroczystości rozpoczęły Msze Św. w Kościele Parafialnym w Narolu i w Lipsku. Dalsze uroczystości miały miejsce w sali gimnastycznej w szkoły, gdzie wszyscy zgromadzili się na ostatnim w tym roku apelu szkolnym. Po słowach powitania Dyrektora szkoły pana Wiesława Zdybka oraz krótkiej informacji statystycznej dotyczącej pracy szkoły, odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas VIII. Była „szkoła na wesoło” oraz akcenty pożegnalne skierowane do Pań odchodzących na emeryturę. Społeczność szkolna pożegnała odchodzące na emeryturę panie: Danutę Skalską oraz Alicje Kidę. Dyrektor Szkoły serdecznie podziękował obu paniom za wieloletnią, nienaganną i systematyczną pracę na rzecz swoich uczniów. Praca została doceniona przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol Pana Grzegorza Dominika, który osobiście wręczył obu Paniom Nagrody Burmistrza. Podczas apelu najlepsi uczniowie za swoją pracę odbierali dyplomy i nagrody. Rada Pedagogiczna przyznała za 100 % frekwencję 14 uczniom pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Rada Rodziców ufundowała dla najlepszych uczniów pod względem nauki i zachowania nagrody książkowe. Wręczono również dyplomy i nagrody książkowe dla najlepszych czytelników. 23 uczniów otrzymało stypendia naukowe w kwocie po 150 zł, a 24 stypendia sportowe w kwocie po 100 zł sponsorowane przez organ prowadzący. 16 uczniów zostało nagrodzonych stypendium im. Posła Jędrzeja Zuchowskiego. W ramach XI edycji Talent Powiatu Lubaczowskiego wielu uczniów otrzymało pamiątkowe medale w klasach I-III oraz dyplomy w klasach IV-VIII. Dokonano także symbolicznego przekazania władzy uczniowskiej. Wiktoria Wróbel przekazała symboliczny klucz nowej przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Gabrieli Małce. Po tych wszystkich podsumowaniach głos zabrała v-ce przewodnicząca Rady Rodziców pani Dorota Szularz, która pogratulowała uczniom wspaniałych sukcesów i osiągnięć, a wszystkim nauczycielom podziękowała za wspaniałe efekty ich pracy. W klasach uczniowie otrzymali świadectwa od swoich wychowawców. Żegnaj szkoło do września - udanego wypoczynku !

 

Powrót.  

 Zdjęcia w galerii Foto

 

 

 

  STYPENDIAA

NAUKOWEWE

SPORTOWE

IM. POSŁA
ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

OFERTA EDUKACYJNA

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŒŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE