www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTWAOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

21.06.2024 - Zakończenie roku szkolnego 2023/2024!

  Po mszach świętych w Kościołach w Lipsku i Narolu wszyscy uczniowie, nauczyciele i licznie przybyli rodzice zebrali się na sali gimnastycznej na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023/2024. Po ceremonii wprowadzenia sztandaru, odśpiewaniu hymnu państwowego, zebranych powitał Dyrektor Szkoły. Następnie klasy VIII przedstawiły swój montaż słowno-muzyczny z akcentem pożegnalnym dla odchodzących na emeryturę pań: Elżbiety Obirek, Marty Zdybek, Bernardetty Bnaś oraz pana wicedyrektora Konrada Nowoświata. Po wręczeniu symbolicznych kwiatów przez uczniów wszystkim odchodzącym na emeryturę pracownikom szkoły, głos zabrał dyrektor Wiesław Zdybek, który podziękował za wieloletnią pracę w szkole oraz wręczył pni Marcie Zdybek oraz Bernardetcie Banś nagrodę dyrektora. Wszyscy odchodzący na emeryturę otrzymali wspaniałe bukiety kwiatów oraz skromne podarunki ufundowane przez koleżanki i kolegów z pracy. Obecny na uroczystości Pan Arkadiusz Mroczek-Burmistrz Miasta i Gminy Narol, wręczył nagrodę burmistrza dla pani Elżbiety Obirek i pana Konrada Nowoswiata za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pani Elżbieta otrzymała także kwiaty od Zarządu ZNP w Narolu. Pękne bukiety wręczyły również szacownym emerytom panie z Rady Rodziców naszej szkoły. Po części pożegnalnej Dyrektor Szkoły przedstawił krótkie podsumowanie statystyczne minionego roku szkolnego. Najlepsi uczniowie za swoją pracę odbierali dyplomy i nagrody wręczane przez wychowawców klas. Wręczono również dyplomy i nagrody książkowe dla najlepszych czytelników na poszczególnych poziomach i dla najlepiej czytającej klasy. Dyplomy za 100 % frekwencji otrzymało sześcioro uczniów. 15 uczniów otrzymało stypendia naukowe w kwocie 200 zł, a 40 uczniów stypendia sportowe za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych sponsorowane przez organ prowadzący. Po raz kolejny z inicjatywy Banku Spółdzielczego w Narolu pięcioro uczniów z najwyższą średnią w szkole otrzymało Stypendium Banku Spółdzielczego w Narolu w wysokości 200 zł. Podsumowano również inne konkursy, które miały miejsce w szkole w ostatnim czasie. W klasach uczniowie otrzymali świadectwa od swoich wychowawców oraz dyplomy dla najlepszych czytelników klasowych. Żegnaj szkoło do września - udanego wypoczynku!

 

 

Powrót.  

 Zdjęcia w galerii Foto

 

 

 

  STYPENDIA

NAUKOWEWE

SPORTOWE

  NAUCZANIE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

OFERTA EDUKACYJNA

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE