www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTWAOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

BRAWO MY!

  Z radością informujemy, że premierą przedstawienia „GOOD GIRL” oficjalnie zakończyliśmy realizację projektu w ramach Programu English Teaching - „Zawsze idź do przodu” czyli ALWAYS GO FORWARD. Projekt, trwał od 1 września do czerwca 2021 roku był realizowany w ramach Ambasadorskiej Ścieżki Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Na wsparcie jego realizacji otrzymaliśmy grant w wysokości 10 000 złotych. Odbiorcą bezpośrednim projektu była grupa 15 uczniów klas siódmych, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie, aby rozwijać swoje umiejętności językowe poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego. Uczestnicy projektu to nie tylko grupa uczniów aktywnych, ale również tych potrzebujących większego wsparcia i motywacji do nauki języka angielskiego.
Projekt miał na celu promocję nauki języka angielskiego w naszej szkole i wśród lokalnej społeczności. W wyniku jego realizacji zaobserwowano: rozwinięcie umiejętności interpersonalnych u uczniów, szczególnie wyjście ze strefy komfortu i zwiększenie pewności siebie, pozytywnego myślenia, wiary we własne możliwości - wewnętrznej siły, która nie pozwala się poddać w obliczu trudności, a dążyć do celu, wzrost motywacji do nauki języka u uczniów, podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji w języku angielskim i zauważenie realnych korzyści płynących z nauki języków, wzrost kreatywności i odpowiedzialności za własny progres, osiąganie sukcesów podczas organizowanych aktywności projektowych, jak i w codziennych szkolnych wyzwaniach.
Projekt ALWAYS GO FORWARD zapewnił naszym uczniom kontakt z „żywym” językiem
angielskim. Uczestnicy projektu uczestniczyli w różnorodnych aktywnościach językowych, które miały na celu praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych. Najważniejszym przesłaniem projektu było wykształcenie wśród jego uczestników przekonania, że będąc Polakami, znając języki obce, mając ogrom wiedzy i umiejętności oraz kultywując wartości ponadczasowe są równoprawnymi obywatelami świata i tylko 'Sky is the limit'.
Działania zrealizowane w ramach projektu:

  -
 • Organizacja Dnia Języków Obcych w szkole w formie zdalnej.
 • -
 • Całoroczne zajęcia językowe rozwijająco-wyrównawcze dla uczestników projektu z wykorzystaniem TIK (poznanych aplikacji i platform), konwersacji, metody CLIL- zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego, realizowane w formie zdalnej lub stacjonarnie.
 • -
 • Zajęcia online z native speakerem z USA w ramach Programu #razemdlanauczycieli Fundacji Girls Future Ready (kontynuacja współpracy)w celu doskonalenia umiejętności komunikacyjnych uczniów i przełamania bariery językowej w kontakcie z młodymi mentorami z USA.
 • -
 • Spotkania online z gośćmi specjalnymi - studentami wolontariuszami z Włoch i Hiszpanii, uczennicą z Irlandii, założycielką Fundacji Girls Future Ready, Dyrektorem organizacji WIESCO z Chicago, którzy znają język angielski i mają już doświadczenie w pracy z polskimi uczniami.
 • -
 • Wyjazd na Językową Zieloną Szkołę do Okuninki.
 • -
 • Promocja czytelnictwa przy wykorzystaniu wzbogaconych zasobów biblioteczki językowej przez American School of Warsaw.
 • -
 • Przygotowanie i wystawienie spektaklu w języku angielskim "GOOD GIRL" na zakończenie i podsumowanie projektu.
 • -
 • Promocja projektu i Programu English Teaching.
Aktywności zaplanowane w ramach projektu „Zawsze idź do przodu” dały uczestnikom dużo pozytywnych przeżyć i satysfakcji. Wspólne przeżycia, zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności komunikacji integrowały zespół projektowy. Warsztaty językowe, zarówno te prowadzone przeze mnie, jak i native speakerów z USA były wyjątkowymi lekcjami kultury i geografii krajów anglojęzycznych, słownictwa, gramatyki i wymowy. Program zajęć był dostosowany do poziomu uczniów, tematyka zróżnicowana, od aspektów kulturowo-geograficznych przez tematykę z bloków leksykalnych przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty. Zajęcia te bez wątpienia były doskonałym sposobem na podszlifowanie języka. Zapewniły one uczestnikom kontakt z żywym językiem i dobrą zabawę. Projekt stworzył okazję do rozwoju motywacji do nauki języka angielskiego, jak również rozwoju kompetencji miękkich. Dawał niezliczone możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych i rozwoju kreatywności .
Realizacja projektu przypadła nam w większości na czas nauki zdalnej, w dużej mierze ograniczało to integrację, spotkania w realu, ale nie umniejszyło wagi naszych starań, aby właśnie zawsze iść do przodu, kroczek po kroczku pracować nad doskonaleniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Każdy uczestnik projektu skorzystał wedle swoich upodobań, możliwości i zaangażowania. Podziw dla wszystkich uczestników projektu za samozaparcie, bo po minimum 7 godzinach spędzonych przed komputerem 5 dni w tygodniu trzeba mieć priorytety mocno poukładane w głowie, aby chcieć kolejne minimum 2 spędzić na zajęciach projektowych z języka angielskiego. Szacun dla NICH i dla ICH rodziców, że ICH wspierali. Owoce tych zajęć są bardzo satysfakcjonujące. W dużej mierze zawdzięczamy naszym native speakerom, początkowo Olivii z Florydy, a następnie Julie ze Seattle w USA. Były też specjalne spotkania z gośćmi z Hiszpanii, Włoch, Irlandii i ponownie z USA.
Nagrodą dla uczniów za całoroczną pracę był wyjazd na Językową Zieloną Szkołę do Okuninki. Poziom znajomości języka jakim się wykazali podczas zajęć z lektorką ze Szkoły Językowej Little Britain z Warszawy był imponujący.
Sukces naszych działań zawdzięczamy wspomnianym Fundacjom, z którymi współpracujemy, Dyrekcji naszej Szkoły, na której wsparcie i zaufanie można zawsze liczyć, bo pozwala na realizację zawodowych marzeń i projektów, wszystkim pracownikom naszej szkoły, dzięki którym atmosfera w szkole dodaje skrzydeł do działania, a także Gminnemu Ośrodkowi Kultury za owocną współpracę, a na koniec zdolnej narolskiej młodzieży, która wie jak ważna we współczesnym świecie jest znajomość języka angielskiego.
Działania projektowe rozwinęły zainteresowania językowe wśród jego uczestników, udoskonaliły umiejętności komunikacyjne, przygotowały uczniów do praktycznego wykorzystania umiejętności językowych i wiedzy o kulturze i geografii krajów anglojęzycznych zarówno na przyszłorocznym egzaminie ósmoklasisty, konkursach, jak i w sytuacjach życia codziennego.

 

 Zdjęcia w galerii Foto

 

Powrót.  

 

 

 

  STYPENDIA

NAUKOWEWE

SPORTOWE

  NAUCZANIE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

OFERTA EDUKACYJNA

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE