www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTWAOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

25.06.2021 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021!

    Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym w Lipsku. Dalsze uroczystości miały miejsce przed głównym wejściem do szkoły. Po ceremonii wprowadzenia sztandaru, odśpiewaniu hymnu państwowego oraz meldunku Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, słowa powitania do zebranych skierował Dyrektor Szkoły Wiesław Zdybek. Następnie odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów klas VIII. Były wiersze i piosenki oraz akcenty pożegnalne skierowane do Pań odchodzących na emeryturę. Społeczność szkolna pożegnała odchodzące na emeryturę: Panią Jadwigę Zdybek- nauczycielkę biblioteki szkolnej, Panie: Danutę Banaś i Krystynę Fogelgesang z obsługi szkoły oraz Dorotę Stankiewicz z kuchni szkolnej. Dyrektor Szkoły serdecznie podziękował Pani Jadzi za czterdziestoletni wkład pracy w rozwój szkoły i wychowanie młodych ludzi. Burmistrz Miasta i Gminy Narol Grzegorz Dominik wręczył Pani Zdybek Nagrodę Burmistrza za całokształt pracy dydaktycznej i wychowawczej i życzył udanego odpoczynku na zasłużonej emeryturze. Swe słowa skierował także w kierunku pracowników obsługi szkoły odchodzących na emeryturę, bez których jej funkcjonowanie nie byłoby możliwe. Wyraził uznanie i podziękował wszystkim nauczycielom za trud jaki wkładają w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia i życzył udanych wakacji. Wszystkie Panie z rąk Dyrekcji Szkoły oraz Rady Rodziców otrzymały wspaniałe bukiet kwiatów oraz drobne upominki rzeczowe ufundowane przez koleżanki i kolegów z pracy. Podczas uroczystości najlepsi uczniowie za swoją pracę odbierali dyplomy i nagrody. Rada Rodziców ufundowała dla najlepszych uczniów pod względem nauki i zachowania nagrody książkowe. Wręczono również dyplomy i nagrody książkowe dla najlepszych czytelników na poszczególnych poziomach i dla najlepiej czytającej klasy. 14 uczniów otrzymało stypendia naukowe w kwocie po 150 zł sponsorowane przez organ prowadzący. Monika Kułakowska Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Szkoły z rąk Dyrektora Szkoły otrzymała nagrodę książkową za całokształt pracy w samorządzie i działania na rzecz wizerunku szkoły w środowisku. Po wszystkich podsumowaniach głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców pan Michał Kozłowski, który podziękował wszystkim pracownikom szkoły: nauczycielom, pracownikom obsługi i kuchni za ten trudny rok szkolny. W klasach uczniowie otrzymali świadectwa od swoich wychowawców, nagrody książkowe za świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy za 100% frekwencję i dla najlepszych czytelników klasowych. Żegnaj szkoło do września - udanego wypoczynku !

 

 Zdjęcia w galerii Foto

 

Powrót.  

 

 

 

  STYPENDIA

NAUKOWEWE

SPORTOWE

  NAUCZANIE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

OFERTA EDUKACYJNA

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE