www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

 

.....::::: GALERIA FOTO :::::.....

 

 

OFICYNY PAŁACU W NAROLU

 

         Architektura oficyn połączonych portykami arkadowymi z głównym korpusem rezydencji jest od niego znacznie skromniejsza. Pawilony założone zostały na zbliżonych do kwadratu prostokątach zwróconych fasadami w kierunku południa. Posiadają identyczne elewacje frontowe pięcioosiowe i boczne trójosiowe rozczłonkowane głębokimi płycinami mieszczącymi okna oraz poziomymi pasami boni pokrywającymi również narożniki. Nad drzwiami wejściowymi umieszczone zostały trójkątne przyczółki z faliście wygiętymi spływami po bokach, przebite okulusami. Pawilony przekryto czterospadowymi dachami mansardowymi z wygiętymi połaciami dolnymi i dwoma poprzecznie do kalenicy ustawionymi kominami. Przez całą szerokość budynków poprowadzono wąskie korytarze, a po obydwu ich stronach umiejscowiono pokoje. W sali znajdującej się w prawej oficynie przetrwały do roku 1939 ślady fresków dowodzące, iż niegdyś przedstawiały portrety autorów dramatycznych XVIII wieku, sala natomiast służyła jako teatralna. Wcześniej przeznaczona była na kaplicę.

          Oficyny – oprócz portyków arkadowych – łączyły się z głównym korpusem pałacu dwoma identycznymi załamaniami pod kątem prostym i zabudowanymi prawdopodobnie dopiero w drugiej połowie XIX wieku parterowymi budynkami. Od strony wewnętrznej biegł w nich korytarz z przylegającymi od zewnątrz pokojami dla nauczycieli, guwernerów czy służby. Pawilony w połączeniu z głównym budynkiem i galeriami tworzą kształt podkowy nawiązujący do herbu rodziny Łosiów.

          

 

 

 

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

                              © Copyright 2006  SP Narol. All rights reserved.