www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

 

.....::::: GALERIA FOTO :::::.....

 

KOŚCIÓŁ W NAROLU

     Kościół parafialny, pw. Narodzenia NMP. Pierwotnie drewniany, fundowany przez Floriana Łaszcza Nieledowskiego w r. 1595, znajdował się na Zagrodach. W r. 1758 wzniesiono na tym miejscu drewnianą kaplicę fund. przez kan. Jakuba Antoniego Krassowskiego.

       W mieście w r. 1610 Grzegorz Łaszcz ufundował drewnianą kaplicę pw. św. Anny. Obecnie stoi na tym miejscu kościół z lat: 1790-1804, fund. Feliksa Antoniego Łosia. W r. 1914 zniszczony, odbudowany w latach: 1915-1917, polichromowany w r. 1836 przez Teszeyre, odmalowany w r. 1957 i 2000.

     Położony w zachodniej stronie Rynku, prezbiterium zwrócone na zachód, murowany, klasycystyczny, jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym półkoliście, opiętym trzema szkarpami. Po obu stronach kościoła znajdują się dwie kaplice, w kształcie kwadratu. W dolnej kondygnacji przedsionek. Wieża zwieńczona hełmem naśladującym dawny. Wewnątrz ściany dzielone wertykalnie za pomocą filarów przyściennych, utworzonych z parzystych pilastrów, sklepienie kolebkowe z lunetami z r. 1916. Kaplice otwarte do nawy półkolistymi arkadami, zakrystia w absydzie prezbiterium za głównym ołtarzem, chór muzyczny murowany, wsparty na dwóch filarach.  

   Na zewnątrz ściany kościoła rozczłonkowane pilastrami toskańskimi, ściany kaplic lizenami. Wieża trzykondygnacyjna, w narożach poszczególnych kondygnacji pilastry toskańskie, w środku otwory okienne półkoliste, nad pierwszą kondygnacją od wsch. przyczółek trójkątny, w nim herb Dąbrowa, hełm wieży z blachy, baniasty z latarnią. Dach blaszany, nad nawą dwuspadowy, nad prezbiterium wielospadowy. Na elewacji wschodniej po obu stronach wieży woluty i wazony.

      Kaplica o sklepieniach kopulastych z latarniami, ołtarz główny drewniany, polichromowany z obrazem MB Częstochowskiej i figurami św. App. Piotra i Pawła po bokach oraz bramki z żelaza o cechach neogotyckich, sprowadzony w r. 1927 przez Jadwigę Korytowską z kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie.

     Organy z r. 1925 na nich herby: Dąbrowa Łosiów, Oginiec Puzynów, i Mora Korytowskich. Chrzcilnica przykryta pokrywą miedzianą, empirowa z herbem Łosiów i monogramem FAŁ. Dwa feretrony rokokowe. Obrazy z tyłu głównego ołtarza: MB Bolesnej, Joachima i Anny, malowane na płótnie, olejne, dużych rozmiarów. Krucyfiks drewniany z XIX w. W kaplicach epitafia inskrypcyjne: 1. Marii Urszuli z Moszczańskich Łosiowej zm. w r. 1798, z czarnego marmuru z herbem Nałęcz z r. 1800, 2-5 nowsze z białego marmuru: Tadeusza Łosia zm w r. 1859, Anieli z Konwackich Łosiowej zm. w r. 1875, Marii z Łosiów Puzyniny zm w r. 1879 i Rozalii z Suzinów Puzyniny zm w r. 1908.

     Wokół kościoła mur kamienny, na murze po stronie północnej barokowe epitafium inskrypcyjne (wiersz) Ignacego Duszli zm. w r. 1778, w bramie po stronie płn. próg z inskrypcją na kamieniu, od wsch. inkorporowana do muru dzwonnica z dwoma dzwonami rokokowymi.

 

         DZWONNICA W NAROLU MUROWANA Z XIX W.

     Inkorporowana do muru dzwonnica z dwoma dzwonami rokokowymi.

 

 

 

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

                              © Copyright 2006  SP Narol. All rights reserved.