www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

 

.....::::: GALERIA FOTO :::::.....

 

 

BUDYNEK PAŁACU W NAROLU

 

          Główny korpus pałacu dwukondygnacyjny, wzniesiony z cegły i otynkowany, pokryty jest dachówką ceramiczną. Założony został na planie dość wydłużonego prostokąta z ryzalitami na narożach i osiach. Frontem zwrócony jest ku stronie południowej. Najprawdopodobniej zbudowano go od nowa, według jednolitego projektu nieznanego, a domniemanego jedynie architekta, lecz jako materiał posłużyć mogły także cegły i kamienie uzyskane z rozbiórki jakiegoś dawniejszego pałacu czy zamku, powstałego po wojnach kozackich. Masywna bryła rezydencji przekryta była mansardowym dachem nad ryzalitami, dwuspadowym w części pozostałej z czterema symetrycznie rozmieszczonymi dymnikami od strony dziedzińca.

          

           Elewacja południowa piętnastoosiowa, dwukondygnacyjna fasada artykułowana jest trzema ryzalitami. Całość przekryta dachem mansardowym, ustawiona na cokole. Artykulacja pozioma fasady za pomocą gzymsu międzykondygnacyjnego i koronującego. Artykulacja pionowa za pomocą lizen ujmujących prostokątne otwory okienne, umieszczone w płycinach zamkniętych łukiem odcinkowym.

          Ryzalit środkowy wzniesiony na planie połowy sześcioboku wybiega zdecydowanie przed lico fasady. Każda z jego ścian jest jednoosiowa, lecz całość prezentuje się od frontu jako element trójosiowy. Poprzedza go ustawiony na sześciostopniowym podwyższeniu, kompozytowy portyk czterokolumnowy (pary kolumn flankują prostokątny otwór wejściowy), podtrzymujący balkon z kutą, żelazną balustradą, na której widnieje inicjał FAŁ. Ryzalit zwieńczony jest trójkondygnacyjnym schodkowym szczytem attykowym. Kondygnacja dolna attyki obiega cały ryzalit. Kondygnacje wyższe wieńczą tylko frontową część attyki. W polu środkowym attyki umieszczona została prostokątna tablica z inskrypcją:

„ANTON. FELIX COMES DE GRODKO. ŁOS

PALATIN POMER. ORD. AQUIL. ALB. S. S. EQUES

HANC. DOMUM. SIBI AC POST A. FUND

AEDIFICAV

COMEM OMNIBUS FAMILIAREM NISI. BONIS

VOLUIT.

A.D. 1781 D. 24 MAI”

           Kondygnacja ta flankowana jest parą rzeźb figuralnych mocno dzisiaj uszkodzonych, przedstawiających pierwotnie prawdopodobnie postacie alegoryczne. Ustawione są one na cokołach wyłamujących się z lica kondygnacji dolnej attyki. Rzeźby zwrócone są ku środkowi i podtrzymują girlandę z liści laurowych, spływającą wolutowo na niższą kondygnację. Całość attyki zwieńczona jest niemożliwą dziś do identyfikacji z uwagi na stopień zniszczenia rzeźbą półnagiego mężczyzny siedzącą na cokole, na którym umieszczono tarczę heraldyczną z herbem Nałęcz.

          Ryzality boczne dwuosiowe o narożach ujętych rustykalnym boniowaniem, wieńczą dwukondygnacyjne attyki. Kondygnacja dolna obiegająca cały ryzalit gierowana jest w części frontowej występami na osi i na narożach attyki. Na osi attyki w kondygnacji górnej postumenty, na których putta podtrzymują tonda z herbami: Dąbrową i Puzyną. Górna część attyki nad frontem ryzalitu flankowana jest parą „płonących” antykizowanych waz.

Pomiędzy ryzalitem środkowym i parą bocznych, dwa czteroosiowe odcinki elewacji cofnięte w stosunku do lica ryzalitów. Oś symetrii każdego z tych elementów akcentowana jest prostokątnymi płycinami wydzielonymi przez lizeny i gzymsy fasady. W polach płycin dolnej kondygnacji fasady rzeźbione hermy. Ponad gzymsem koronującym na przedłużeniu pionowej osi płycin postumenty zwieńczone kulą.

          Oszczędniej została potraktowana trzynastoosiowa elewacja ogrodowa. Jej podział horyzontalny jest analogiczny do tego podziału elewacji południowej. Poziomo boniowana jest płaszczyzna ścian kondygnacji parterowej, płaszczyzna górnej ścianki przedniej ryzalitu środkowego, a także lizen górnej kondygnacji. Pionowy podział tworzą lizeny ujmujące prostokątne otwory okienne umieszczone – jak w elewacji południowej – w płycinach zamkniętych łukiem odcinkowym.

         Elewacja północna zawiera pośrodku wydatniejszy ryzalit kształtem zbliżony do ryzalitu z elewacji południowej, i będący regularną połową ośmioboku. Jego środkową oś podkreśla gładki, trójkątny fronton wpisany w środkową ściankę attyki. Na parterze, na osi centralnej ryzalitu umieszczony został prostokątny otwór wejściowy prowadzący do sali balowej, a w kierunku północnym ku małemu kamiennemu tarasowi przechodzącemu całą powierzchnią w stopnie wiążące go z parkowym parterem.

Jednoosiowe ryzality boczne skromniejsze od ryzalitów bocznych elewacji południowej, zaakcentowano na krawędziach szerokimi, poziomymi listwami.

          Elewacje boczne (wschodnia i zachodnia) korpusu głównego posiadają czteroosiowe części środkowe wysunięte do przodu oraz boczne jednoosiowe, cofnięte. Krawędzie części środkowych i bocznych tych elewacji oraz lizeny środkowe zaakcentowane zostały szerokimi, poziomymi listwami. Horyzontalne podziały wyznacza także gzyms koronujący oraz gzyms dzielący kondygnacje. Środkowe części, do których na dolnej kondygnacji przylegały połączenia korytarzowe budynku głównego z pawilonami, wyposażone są w symetrycznie rozmieszczone okienne otwory, w kształcie prostokąta na parterze, segmentowe zaś na piętrze. Analogicznie blendy okienne posiadają części boczne tych elewacji.

         Połączenie głównego korpusu z pawilonami bocznymi stanowią parterowe, ćwierćeliptycznie wygięte portyki arkadowe, przekryte pulpitowym daszkiem, wybiegające od naroży południowych budynku głównego i tworzące oskrzydlającym ruchem optyczne zamknięcie przestrzeni. Owe dziewięcioosiowe portyki arkadowe oddzielone są od siebie poziomo boniowanymi pionowymi pasami i wieńczy je obiegający całą budowlę gzyms

 

 

 

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

                              © Copyright 2006  SP Narol. All rights reserved.