www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTWAOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

Procedura zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej!

  W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych . Podręczniki oraz zaległe książki należy oddać w wyznaczonych terminach w godzinach od 9.00 do 12.00. Prosimy, aby uczniowie klas/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, kolejno w określonych przedziałach czasowych. Związane jest to z koniecznością zachowania bezpieczeństwa.

 

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

 

. Przyjmowane są tylko pełne komplety (uczeń ma obowiązek usunięcia foliowych okładek, zapisanych ołówkiem notatek, podkreśleń, kartek, w przypadku niewielkich zniszczeń- naprawić).
. Podręczniki są zwracane przez uczniów /rodziców/ w ustalone przez dyrektora oraz nauczycieli bibliotekarzy dni, w celu zachowania bezpieczeństwa i uniknięcia grupowania się osób.
. Nauczyciele bibliotekarze /Rodzic/ uczeń podczas zwrotu książek zobowiązani są używać środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, rękawiczki) oraz przestrzegać dystansu 1,5m od drugiej osoby.
. Podręczniki przyjmowane będą w korytarzu przed biblioteką, na wyznaczonych do tego miejscach (wejściem od strony boiska Orlik).
. Za podręczniki zniszczone lub zagubione Rodzic, zgodnie z regulaminem, zobowiązany jest do wniesienia opłaty wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w określonym terminie i miejscu.

 

Harmonogram zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej

 

15.06.2020 r. - poniedziałek
9.00-9.30 - kl. Ia
9.30-10.00 - kl. Ib
10.00-10.30 - kl. IIa
10.30-11.00 - kl. IIb
11.00-11.30 - kl. IIIa
11.30-12.00 - kl. IIIb

 

19.06.2020 r. - piątek
9.00-10.00 - kl. IVa
10.00-11.00 - kl. IVb
11.00-12.00 - kl. Va

 

22.06.2020 r. - poniedziałek
9.00-10.30 - kl. VIa
10.30 - 12.00 - kl.VIb

 

23.06.2020 r. - wtorek
9.00-10.30 - kl. VIc
10.30 - 12.00 - kl. VId

 

24.06.2020 r.- środa
9.00-10.30 - kl. VIIa
10.30 - 12.00 - kl. VIIIa

 

25.06.2020 r.-czwartek
9.00-10.30 - kl. VIIIb
10.30 - 12.00 - kl. VIIIc

 

Procedura oparta o wytyczne Biblioteki Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.

 

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:
na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); na tekturze i papierze wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).
1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
2. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru.
3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone w wyznaczonym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy pozostawić przynajmniej na 4 dni. Po tym okresie można włączyć je do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
5. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do przyjmowania podręczników i innych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny - nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
6. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.
7. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób - np. pracowników biblioteki - oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce.

 

Powrót.  

 

 

 

  STYPENDIAA

NAUKOWEWE

SPORTOWE

IM. POSŁA
ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

OFERTA EDUKACYJNA

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE