www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

Rok dla Niepodległej!

  Rok szkolny 2018/2019 to   "ROK dla NIEPODLEGŁEJ". W naszej szkole pod hasłem  "SZKOŁA  MŁODYCH  PATRIOTÓW" będzie  podejmowanych wiele działań dla upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym celem podejmowanych działań jest" Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów".

 Cele do realizacji to:

1.właściwe kształtowanie postaw patriotycznych z wyraźnym ustaleniem rozumienia przez dzieci i młodzież znaczenia słowa „patriotyzm”,

2.kształtowanie poczucia świadomości i tożsamości narodowej,  postawy szacunku wobec własnego państwa,  wartości symboli i tradycji narodowych,

3.budzenie i rozwijanie zainteresowań przeszłością, poznanie i poszerzenie wiedzy o historii naszej Ojczyzny, z uwzględnieniem trudnej drogi Polaków do wolności oraz ich bohaterskich czynów, walk oraz zmagań o niepodległość,

4.pielęgnowanie polskości i idei niepodległości oraz tradycji narodowych w naszej Małej Ojczyźnie, poszanowanie i dbałość o miejsca pamięci /pomniki i groby poległych/,

5. umacnianie poczucia dumy z bycia Polakiem, promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie właściwego wizerunku Polski,

6.włączenie dzieci i młodzież w aktywne uczestnictwo w życie społeczne naszego środowiska,

7.kształtowanie odpowiednich zachowań w czasie uroczystości szkolnych i środowiskowych,

8.popularyzacja , rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań polską pieśnią i poezją patriotyczną, rozwijanie umiejętności recytatorskich i wokalnych, kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka,

9.zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych i artystycznych spotkań

10.zachęcanie do tworzenia i prezentowania własnych umiejętności literackich, rozwijanie wyobraźni plastycznej kształtowanie umiejętności właściwego współzawodnictwa w organizowanych konkursach

 

Nasze działania to:

1.   Przeprowadzenie zajęć klasowych z uczniami na temat: ”Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą” oraz „Tworzymy kodeks postaw patriotycznych”

2.   Przeprowadzenie sondażu na temat  „Postawy patriotyczne – rola patriotyzmu lokalnego”

3.   Wykonanie w klasach i na korytarzach gazetek okolicznościowych „Dla Niepodległej”

4.   Organizacja Szkolnych Konkursów:

a/plakat klasowy – „100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”,

b/konkurs literacki „Życzenia dla Niepodległej”

c/konkurs fotograficzny „Miejsca Pamięci Narodowej w obiektywie”

d/konkurs pieśni i poezji patriotycznej

e/konkurs literacki „Małe Ojczyzny w literaturze”

f/konkurs własnej twórczości „To nasz kraj”

g/konkurs „Łączy nas FLAGA”

h/konkurs wiedzy „Historia Polski a patriotyzm”

5.   Udział w gminnych uroczystościach patriotycznych „79 rocznica Bitwy pod Narolem”

6.   „Śpiewamy dla wolnej Polski” – wieczornica wspólnego ponadpokoleniowego         śpiewania pieśni patriotycznych i żołnierskich

7.   „Tym co odeszli”- dbamy o miejsca  poległych za Ojczyznę/ sprzątanie grobów, pomników, wykonywanie wiązanek, zapalanie ogni pamięci/

8.   Przygotowanie montażu słowno-muzycznego „Dla Niepodległej” dla  społeczności szkolnej i lokalnej

9.   Zajęcia o tematyce patriotyczno-militarnej w ramach projektu edukacyjnego „Przygotowani”

     10. Zwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej

11. Organizowanie spotkań z ludźmi zasłużonymi dla naszego środowiska

 

Wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców zachęcamy do czynnego udziału w tych naszych działaniach.

 

 

 

Powrót..  

 

 

 

  STYPENDIAA

NAUKOWEWE

SPORTOWE

IM. POSŁA
ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

OFERTA EDUKACYJNA

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE